Tvé jméno je blízko,
vypráví se o tvých divech (Ž 75,2b)

Hudební pásmo o Božích skutcích.

Fotogalerie

Videoukázka - píseň Cil cil, clil

Videoukázka - píseň Kadeš urchac

Videoukázka - píseň Dajejnu

Videoukázka - píseň Ten katef

Videoukázka - píseň Skoč ak chceš

Tvé jméno je blízko

25.5.2007 18:00 Vítkov, kostel
13.5.2007 18:00 Orlová, kostel
12.5.2007 18:00 Ostrava-Přívoz, kostel

Zpěvníček

Cil cil, clil

Cink, cink, tón (purimová píseň) 
Cink, cink, tón, turban mám a třásně, 
nikdo ať se ani nehne, začíná purimová hra. 
Všichni máme na hlavě korunu, 
každý z nás je Achašveroš...

Napsali o nás

Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech

Za tímto dlouhým názvem se skrývá hudební pásmo s tancem dětí. V naší farnosti jsme jej měli možnost shlédnout 12. května 2007. Obsahovalo tři části a líbivým způsobem sdělovalo mohutné Boží skutky v dějinách Izraele, připomínalo židovské kořeny křesťanství.

V první části nazvané PURIM byli diváci vtaženi do historie Židů pobývajících v Persii. Setkávají se s protivenstvími, jimž musí čelit kvůli svému náboženství a zvykům. Ohrožuje je vyhlazení, neboť k nim chová nenávist Haman, jeden z perských ministrů. Mladá židovka Ester se stává královnou a zůstává ve spojení se svým strýcem Mordokajem. Tak je informována o nebezpečí, které hrozí jejímu národu. Tehdy se Ester rozhodne přimlouvat za svůj lid. Přesvědčí krále o Hamanově zlém úmyslu, takže ten je na králův rozkaz popraven.

Mordokaj nahradí v úřadu Hamana. Na památku tohoto vítězství byl ustanoven svátek Purim, který se v židovských obcích slaví dodnes. Je to svátek radosti, veselí a tance. Toto veselí a radost nechybělo ani hercům. Tančil i královský kůň. Diváci byli pozváni k zapojení se do hry řehtačkami a dupáním nohama do podlahy. Atmosféra byla prosycena židovskými melodiemi a zpěvem.

Do slavení židovského PESACHU dala nahlédnout druhá část. Pesach je hlavním svátkem židovského lidu. „Čím se odlišuje tato noc od ostatních nocí?“Je připomínkou osvobození z egyptského otroctví. Spolu s velikonočním beránkem se jí chléb bez kvasu a hořké byliny. Během zpěvů oslavujících Boží dobrotu jsme viděli obřadní mytí rukou před jídlem, požehnání, lámání macesů.

VELIKONOCE – tak se jmenovala třetí část. Zahrnovala Mariin údiv nad setkáním se vzkříšeným Kristem. Neschopnost apoštolů uvěřit ženám o jejich setkání s Pánem, právě proto, že to byly ženy i Tomášovu nedůvěru.

Můj obdiv patří Janu Košárkovi a Renátě Olšarové – autorům scénáře, hudby a choreografie i hudebnímu doprovodu a hereckému nadšení dětí. Podívaná byla obohacujícím zážitkem. A domnívám se, že v mnohém i pro účinkující.

Helena Kafiová

Osoby a obsazení

Scénář: Jan Košárek (I. a II. část), Václav Renč (III. část)
Režie, choreografie: Renáta Olšarová, Jan Košárek
Hudební režie: Jan Košárek
Masky, kostýmy: Renáta Olšarová
Návrh plakátku: Zuzana Pavlučeková

Komentář: Tomáš Czakan

I. PURIM
Vypravěč: Zuzana Pavlučeková
Král Achašveroš: David Gabzdyl
Ester: Karíma Vašková
Haman: Marek Duraj
Mordechaj: Aneta Gebková 

II. PESACH
Děti: Karima Vašková, David Gabzdyl, Maruška Šidlová, Martin Czakan
Hlas Boží: Tomáš Czakan
Vypravěč: Zuzana Pavlučeková
Žena: Ester Durajová 
Muž: Marek Duraj

III. VELIKONOCE
(scénář Václav Renč)
Vypravěč: Julia Sivoňová, Jana Růžičková
Hlasy: Zuzana Pavlučeková, Jirka Palko, Karima Vašková, Ester Durajová
Hlas Boží: Tomáš Czakan
Tomáš: Jirka Palko
Ženy: Zuzana Pavlučeková, Ester Durajová, Marie Šidlová
Dále hrají: Marcela Czakanová, Martin Czakan, Henrieta a Aneta Gebkovy, 
David Gabzdyl, Karima Vašková, Ester a Marek Durajovi,
Adam Mikula, Nikola Porembská

SBOR
Marcela Czakanová: akordeon
Anna Kmeťová: klávesy
Lada Navrátilová: kytara
Vojta Malátek: kytara
Maruška Šidlová: příčná flétna, buben
Martin Czakan: zobcová flétna
Tomáš Czakan: zobcová flétna
Nikola Kmeťová: zobcová flétna, triangl, dřívka, tamburína
Adam Mikula: trubka, řehtačka
Věrka Mikulová: klarinet
Jan Košárek: housle

Julia Sivoňová: tamburína, vajíčko, řehtačka
Ester Durajová: tamburína, rolničky
Zuzana Pavlučeková: buben, tamburína, řehtačka, vajíčko
Marek Duraj: píšťalka

a všichni zpívají :-)