Světlo na kopci

Dvacetiminutové divadlo s písničkami o světle, které rozjasňuje srdce.
Scénář: Michaela Švecová; hudba: Honza.

Světlo na kopci

3.2.2014 16:00  Řeholní dům sester Misionářek Lásky
19.1.2014 11:30  Kostel Ostrava-Přívoz

Texty písní

Divné světlo
R: Na tom kopci je divné světlo.
Viděla jsem to, slyšela jsem to...
1. Stará Slepičková, víte která, ta co nadává děckám.
Včera tam byla a pak jim rozdávala hračky.
2. A pan Kohoutek v hospodě čepoval zadarmo pivo,
ještě jsem nikdy neslyšela, že by něco stejného bylo.

Ještě svítí
Svítí plamen malý, ještě svítí.
Doutná, ještě hoří, ještě svítí.
Neuhas ho, neuhas ho! Ještě svítí.

Světlo světa
Vy jste světlo světa!
Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, 
ale na svícen a svítí všem.
Ty nalomenou třtinu nedolomíš, Ty jsi Pán.
A doutnající knot neuhasíš, světlem mým jsi sám...