Když na svět přišla Láska

Divadlo, které jsme hráli na Vánoce v roce 2003.

Texty písní

Na svět přišla láska
1. Na svět přišla láska z nebe na zem k nám,
tak, jak Písmo hlásá, Bůh je splní sám.
Hle, panna počne a porodí Syna,
nazván on bude Bůh s námi.

R: Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, 

2. Na svět přišla láska, člověk a Bůh sám
tak, jak Písmo hlásá, světem nepoznán.
Do svého přišel, vlastní jej neznají.
Kdo z nás uvěří je - Bůh s námi.

3. Na svět přišla láska, jasné světlo k nám,
tak jak Písmo hlásá, světlem je Bůh sám.
buďme též světlem, co svítí v temnotách,
ať vidí svět, že Bůh s námi.